regulament neopren

Pentru temperaturi ale apei mai mici de 16°C costumul de neopren este obligatoriu.

regulament inotatoare

Nu este permis înotul cu echipamente ajutătoare (palmare, labe, plută, etc.) cu excepția ochelarilor de înot și a costumului de neopren.

.                                                 .Mai jos regăsiți regulamentul ediției 2016 a concursului de înot în ape deschise Cupa Hamsia.

.

Probe

Exista două variante de concurs:
– 1500 m (de la jumătatea distanței dintre Vama Veche și 2 Mai până la Micul Golf)
– 5000 m (din Vamă, lângă graniță, până la Micul Golf)

REGULAMENTUL COMPETIȚIEI CUPA HAMSIA

ARTICOLUL 1. REGULAMENTUL COMPETIŢIEI

Regulamentul este întocmit şi este făcut public conform legislaţiei româneşti, fiind disponibil pe site-ul www.cupahamsia.ro. Organizatorii îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după publicarea unui anunţ prealabil de prezentare a acestor modificări pe site-ul www.cupahamsia.ro.

Participanţii la competiţie sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile Regulamentului Competiţiei.

Prin participarea la această competiţie, concurenții sunt de acord să respecte şi să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor şi condiţiilor prezentului Regulament.

ARTICOLUL 2. PREVEDERI GENERALE

Toţi concurenţii trebuie să participe la şedinţa tehnică.

Fiecare concurent va completa și semna la preluarea kit-ului de participare o declarație pe propria răspundere prin care îi degrevează pe organizatori de orice răspundere privind evenimentele survenite înainte, în timpul și după concursul de înot în ape deschise Cupa Hamsia 2016.

Puteți descărca și completa dinainte declarațiile pe proprie răspundere folosind unul dintre link-urile de mai jos, în functie de vârsta participantului:

Declarație pe proprie răspundere pentru participanți adulți
Declarație pe proprie răspundere pentru participanți minori cu vârste între 14 și 18 ani
Declarație pe proprie răspundere pentru participanți minori cu vârste sub 14 ani

Participanţii au obligaţia de a respecta recomandările organizatorilor privind parcurgerea integrală a traseului de înot, orice tentativă de fraudare fiind sancţionată prin descalificare.

În cazul în care condițiile meteorologice nu vor permite desfășurarea competiției în condiții de siguranță pentru participanți, organizatorii au dreptul de a modifica traseul anunțat sau chiar de a reprograma competiția pentru o altă dată. În cazul în care competiția va fi reprogramată concurenții pot opta pentru a concura la noua dată propusă de organizatori sau pentru returnarea taxei de participare. În cazul în care competiția se va reprograma după preluarea kit-ului de participare de vineri seara, 22.07.2016 (aceasta se poate întâmpla doar dacă peste noapte începe o furtună) și concurenții nu pot participa la noua dată propusă, organizatorii le vor returna 50% din taxa de participare achitată.

ARTICOLUL 3. MECANISMUL COMPETIŢIEI

3.1. Regulamentul probei de înot:

1. Se poate înota în orice costum de înot, cu condiția ca acesta să nu acopere gleznele, palmele, gâtul și capul.
2. Este permis înotul cu costum de neopren, dar numai dacă temperatura apei mării nu depășeste 22 C. Dacă apa mării este mai rece de 16 C, costumul de neopren este obligatoriu pentru participarea la cursă.
3. Nu este permis înotul cu alte echipamente ajutătoare (palmare, labe, plută, etc.) cu excepția ochelarilor de înot și a costumului de neopren (cf. pct. 2 de mai sus).
4. Este permis înotul în orice procedeu. Procedeul se poate schimba pe parcursul probei.
5. Este permis staționatul cu picioarele pe fundul mării, dar nu este permisă înaintarea în acest mod, cu excepția zonelor de start și sosire.
6. Nu este permis ajutorul extern.
7. Alimentarea și rehidratarea sunt permise numai la locurile special amenajate de către organizatori.
8. Concurenții trebuie să respecte traseul probei la care concurează.
9. Timpul limită de terminare a probelor este de 2 ore și 30 de minute. După expirarea timpului limită concurenții rămași pe traseu vor fi invitați să iasă din apă pe plajă.
10. Nerespectarea regulilor de mai sus va duce la descalificare.
Organizatorii vor anunța temperatura apei înainte de concurs.

3.2. Clasament

1. Elite (numai pentru proba de 5000 m): 14+
2. Categorii de vârstă: -18, 19-25; 25-29; 30-34; 35-39; 40-44; 45-49; 50-54; 55-59; 60-64; 65-69; 70-74; 75+

Cronometrarea va fi manuală.

Înscrierea în fiecare categorie se face în funcție de vârsta ce este sau va fi împlinită în anul 2016.

Sportivii înscriși la categoria “Elite” vor fi clasificați numai la această categorie, nu și la categoriile de vârstă.

Clasamentele vor fi făcute separat, masculin și feminin; pentru clasamentele pe grupe de vârstă se va lua în calcul vârsta pe care a împlinit-o sau o va împlini concurentul în anul 2016.

ARTICOLUL 5. LIMITAREA RĂSPUNDERII

Organizatorii nu își asumă nicio responsabilitate în ceea ce privește utilizarea defectuoasă a echipamentului personal, sau utilizarea de către concurenți a unui echipament inadecvat pentru eveniment.

Participanții au obligația de a respecta recomandările organizatorilor privind înscrierea și prezentarea la sosire pentru înregistrare, precum și parcurgerea integrală a traseului, orice tentativă de fraudare fiind sancționată prin descalificare.

Participarea la concursul de înot în ape deschise Cupa Hamsia 2016 se face pe propria răspundere a fiecărui participant. Organizatorul este exonerat de orice răspundere pentru accidente şi pentru orice alte incidente de ordin medical suferite de participanţi pe parcursul derulării întregii manifestări.

Organizatorii nu au obligaţia de a verifica informaţiile şi documentele furnizate de participanţi la înscriere în Competiţie şi nu vor fi răspunzători pentru veridicitatea şi corectitudinea acestora informaţii şi documente. În cazul în care se dovedeşte că înscrierea la eveniment s-a făcut prin fraudă, concurentul este descalificat sau înscrierea la eveniment este anulată, după caz.

Asistenţa medicală din timpul desfăşurării curselor la toate probele este asigurată de ambulanţă dotată cu aparatură de resuscitare şi personal medical calificat.

În conformitate cu legislaţia în vigoare, organizatorii sunt obligaţi să facă public numele câştigătorilor şi premiile acordate în cadrul acestui eveniment. Lista câştigătorilor va fi publicată, pe site-ul www.cupahamsia.ro .

Organizatorii se obligă, de asemenea, să respecte prevederile Legii nr. 677/2001 privind protecţia datelor personale. Prin urmare, organizatorii se angajează să păstreze confidenţialitatea datelor personale ale participanţilor şi câştigătorilor la prezenta competiţie şi să le utilizeze conform prezentului Regulament și al legislaţiei în vigoare.

Organizatorii nu își asumă nicio obligație cu privire la suportarea oricăror altor costuri sau cheltuieli efectuate de participant în vederea participării la eveniment.